Energioptimering

Vi genomför energioptimerande tjänster för en drift med hög prestanda och lägre driftskostnader!

Energioptimering

Vi genomför energioptimerande tjänster för en drift med hög prestanda och lägre driftskostnader!

Energioptimering ligger i tiden för att...

...kraven hela tiden ökar hos fastighetsägarna. Anläggningen skall vara energieffektiv och samtidigt uppfylla hyresgästens krav på bra inomhusklimat.

Det är viktigt med korrekt injustering av kyl- och värmeaggregat samt att regelbundet genomföra förebyggande underhåll. Regelbundet underhåll innebär minskat slitage och ger låga energikostnader, samtidigt minskar risken för driftstörningar markant.

Energioptimering är en färskvara...

Kartläggning och analysering av energianvändningen

Genom att kartlägga och analysera energianvändningen i din fastighet kan vi ta fram förslag på lösningar för att minska energianvändningen och således även driftkostnaderna.

Skapa trivsamma, hållbara och effektiva fastigheter

Vi erbjuder energioptimerande tjänster som upprätthåller en drift med hög prestanda och lägre driftskostnader kan vi gemensamt skapa trivsamma, hållbara och effektiva fastigheter.

Är du intresserad av någon av våra tjänster?

Skicka ett mail till oss här så tar en säljare kontakt med dig

    Vi tar fram professionella lösningar till ditt inomhusklimat, samt monterar och servar anläggningen. Vi har certifiering för att utföra myndighetskontroller på din kyl- eller värmepumpanläggning. Vi hoppas på ett samarbete som får er att bli en nöjd kund!

    2020 Klimatgruppen i GBG AB