Service

Vi utför service på marknadens samtliga förekommande fabrikat. Vi erbjuder även seviceavtal med återkommande kontroller enligt gällande lagar och regler. 

Vad vi erbjuder

Serviceavtal, felsökningar och kontinuerlig uppföljning av ditt specifika projekt. Vi vet vad som krävs och följer F-gas förordningen till punkt och pricka.

Utdrag av ett par av våra serviceuppdrag

Service är en stor del av vår verksamhet och för våra kunder är vårt erbjudande om serviceavtal mycket uppskattat. 

Nedan kan du läsa närmare om ett par av våra serviceuppdrag samt vad de innebär. 

Charlie Cooper

Front-End Dev

Elizabeth Sofia

WordPress Dev.

Charlie Cooper

Front-End Dev

Harrison Hudson

WordPress Dev.

Kan vi hjälpa dig?
- Läs mer om våra tjänster här!